Vervolgopleiding

Deze opleiding richt zich op mensen die zich het vak handboekbinden op professioneel niveau eigen willen maken.

Opleidingsduur
49 lesavonden verdeeld over twee jaar.

Lestijden
Woensdag- of donderdagavond 17:30 - 21:30 uur

Kosten
€ 1.325,- per jaar

Locatie
Grafisch Atelier Hilversum
Noorderweg 96b
1221 AB Hilversum

Informatie
Stuur een mail naar info@vohb.nl

Vervolgopleiding Boekrestauratie en -conservering in de praktijk

Als professioneel handboekbinder krijg je in de praktijk regelmatig te maken met de vraag om een boek te repareren. Daarvoor heb je specifieke kennis nodig. Je moet weten welke materialen geschikt zijn, wat de gangbare methodes zijn, en ook wanneer je beter niet kunt restaureren maar beter conserveren. Bovendien is het restauratievak onderhevig aan steeds veranderende inzichten. Om op een verantwoorde, professionele manier boeken te herstellen, kun je de vervolgopleiding Boekrestauratie en -conservering volgen.

Bij deze opleiding krijg je les van een professionele docent die werkzaam is als boek- en papierrestaurator en ervaring uit de praktijk heeft.

Voorwaarde voor het volgen van de opleiding is dat de Vakopleiding Handboekbinden met goed gevolg is afgerond. Het is noodzakelijk om kennis te hebben van diverse oude bindwijzen en in het verleden gebruikte materialen.

De opleiding is een combinatie van theorie en praktijk. In het eerste jaar worden de basistechnieken en de te gebruiken materialen behandeld en werken we aan het restaureren van papieren en linnen boekbanden. We maken een doos voor conservering, een boekensteun en een conserveringsband. In het tweede jaar komen de leren boekbanden aan de beurt.

In de opleiding leer je hoe je als boekrestaurator beslissingen neemt op grond van kennis, inzicht en deskundigheid. We bekijken elkaars boeken en nemen beslissingen op grond van onze opgedane kennis en inzichten.

Wij proberen enkele werkbezoeken te organiseren naar een restauratieatelier en bibliotheek.

Aan het eind van de opleiding worden de boeken die je gerestaureerd hebt beoordeeld door ons en een externe examinator. De opleiding zal dan worden afgerond met een diploma.

Na het volgen van deze opleiding heb je als boekbinder een gedegen kennis van het restauratievak. Je weet hoe je op ethische wijze boeken kunt restaureren en conserveren.