Exif_JPEG_PICTURE

We zijn weer begonnen! Docenten Hans Pieterse en Judith van Daal zetten de Vakopleiding Handboekbinden voort op een nieuwe locatie. De opleiding is ongewijzigd en wordt zover nodig aangepast op de actualiteit en  nieuwe ontwikkelingen.

De eerste lichting van dit jaar is al gestart onder leiding van Hans Pieterse, eerstejaars docent.

We zijn weer begonnen!